ЗДО №1, ”Малятко”, Хуст

Гурткова робота

ЗАТВЕРДЖУЮ

СХВАЛЕНО

Завідувач ДНЗ (ясла-садок)

педагогічною радою

ДНЗ (ясла-садок) №1 «Малятко»

№1 «Малятко»

_______________________

_____________________

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ГУРТКОВУ РОБОТУ

 в ДНЗ (ясла-садку)№1 «Малятко»

1. Загальні положення

1.1. Гурткова робота в дошкільному навчальному закладі є додатковою організаційною формою освітнього процесу.

1.2. Діяльність  гуртка є однією з форм безкоштовної додаткової освіти в ДНЗ.

1.3. Положення про гурткову роботу  розглядається та схвалюється на педагогічній раді та затверджується наказом по ДНЗ.

2. Мета і завдання гурткової роботи

2.1. Мета гурткової роботи:

- виявлення, підтримка та розвиток обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей дошкільного віку;

- забезпечення персонального шляху реалізації особистісного потенціалу вихованців;

- проектування індивідуального освітнього маршруту дитини;

- реалізація інваріантної складової Базового компоненту дошкільної освіти за одним чи кількома пріоритетними напрямами освітньої діяльності;

- реалізація варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти;

- організація діяльності ДНЗ, що відповідає сучасним вимогам суспільства;

3. Основні напрями і форми діяльності гурткової роботи

3.1. Основні напрями гурткової роботи:

- дослідження освітньої ситуації в ДНЗ;

- аналіз природних нахилів, здібностей, обдарованості вихованців ДНЗ;

- вивчення соціального замовлення батьків;

- організація предметно-розвивального середовища для здійснення гурткової роботи, ефективної організації життєдіяльності дітей;

- аналіз підвищення якості освіти засобами організації гурткової роботи в ДНЗ.

3.2. Основні форми гурткової роботи:

- різновиди форм освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку (спеціальні заняття, інтегрована освітня діяльність, ігри, самостійна творчість та індивідуальна робота);

- участь вихованців у заходах у відповідності до профільного спрямування гуртка;

- різновиди співпраці з батьківською громадою з питань реалізації гурткової роботи.

4. Організація гурткової роботи

4.1. Гурткова робота здійснюється на базі ДНЗ.

4.2. Освітня діяльність в рамках реалізації гурткової роботи здійснюється під час організації життєдіяльності дітей в груповому приміщенні або в спеціально обладнаному приміщенні.

4.3. Зміст гурткової роботи відображають у річному плані роботи та узгоджують із Базовим компонентом дошкільної освіти.

4.4. Діти, охоплені гуртковою роботою, виявляють добровільне бажання щодо участі в освітній діяльності.

4.5. Гурткова робота проводиться відповідно до програми, затвердженої на засіданні педагогічної ради ДНЗ, плану роботи гуртка (затвердженого керівником).

4.6. Час та періодичність проведення різновидів освітньої діяльності в рамках гурткової роботи визначається розкладом роботи гуртка та групи (затверджених наказом керівника ДНЗ).

4.7. Наповнюваність груп для гурткової роботи встановлюється керівником ДНЗ залежно від профілю та можливостей організації освітнього процесу.

4.8. Діяльність гуртка здійснюється на безкоштовній основі.

4.9. Керівник гуртка звітує про перебіг гурткової роботи перед педагогічним колективом на педагогічній раді.

5. Права та обов’язки педагога, який здійснює гурткову роботу

5.1. Педагог, який здійснює гурткову роботу зобов’язаний:

- планувати, організовувати та здійснювати освітню та організаційно-масову роботу гуртка;

- здійснювати набір вихованців до гуртка на основі їх інтересів та потреб; забезпечувати збереження контингенту, обираючи індивідуальні маршрути розвитку дитини;

- виявляти здібності вихованців та сприяти їх розвитку;

- надавати практичну допомогу вихованцям в оволодінні вміннями та навичками з обраного виду діяльності;

- створювати безпечні умови організації освітньої діяльності;

- обирати ефективні форми, методи та засоби освітньої  роботи;

- надавати кваліфіковану консультаційну та практичну допомогу батькам дітей, охоплених гуртковою роботою;

- брати участь у роботі педагогічної ради ДНЗ;

- виконувати посадові інструкції, інструкції з охорони праці, правила внутрішнього трудового розпорядку ДНЗ та інші правила, які регламентують діяльність ДНЗ;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, займатись самоосвітою;

- звітувати перед педагогічним колективом про перебіг гурткової роботи у встановлені терміни;

- вести необхідну документацію за встановленою формою та забезпечувати її зберігання;

- забезпечувати збереження обладнання, устаткування, інвентарю.

5.2. Педагог, який здійснює гурткову роботу має право:

- використовувати методики навчання і виховання, програми та посібники відповідно до напряму роботи гуртка;

- вносити пропозиції до плану роботи закладу;

- приймати участь у створенні відповідних умов здійснення гурткової роботи;

- брати участь у методичних об’єднаннях та науково-методичних заходах;

- поширювати досвід роботи ДНЗ з гурткової роботи у методичних заходах різного рівня;

- публічно презентувати педагогічні ідеї, авторські напрацювання щодо організації гурткової роботи.

6. Документація

6.1. Документи, що регулюють діяльність гуртка:

- Статут ДНЗ;

- наказ про організацію гурткової роботи в ДНЗ;

- положення про гурткову роботу (схвалене на педагогічній раді та затверджене наказом по ДНЗ);

- робоча навчальна програма гуртка (затверджена на педагогічній раді);

- план роботи гуртка на навчальний рік (затверджений на педагогічній раді);

- розклад занять (затверджений керівником закладу);

- список дітей, охоплених гуртковою роботою;

- матеріали контролю за якістю та результативністю гурткової роботи;

- звітні матеріали гурткової роботи (за звітний період для педагога, який здійснює гурткову роботу; за підсумками навчального року для керівника закладу).

 

Керівники гуртків поставили перед собою мету: створювати умови для самореалізації всіх вихованців, розвивати розумові, творчі, креативні здібності дошкільнят, виявляти обдарованих дітей, сприяти формуванню позитивно-стійких взаємодій в співтворчості дітей, педагогів та батьків.

                               Графік роботи гуртків на 2021-2022 н.р.

 №

Назва гуртка

Напрямок роботи

Вік дітей

(роки)

 

Керівник

1

«Цікавий світ математики»

Математичний

5-6

Вихователь

Канюка С.М.

 

2

«Збережемо природу»

Природничий

5-6

Вихователь

Орос Н.К.

3

«Юні пошуковці

Дослідницький

2-3

Вихователь

Бенца О.В. 

4

«Світ сенсорики»

Сенсорний

2-3

Вихователь

Крижанівська В.В.

5

«Будь обережним»

Безпека життєдіяльності дошкільнят

4-5

Вихователь

Хвуст Е.О.

6

«Весело граємо-мову розвиваємо»

Мовознавчий

3-4

Вихователь

Рошинець С.В.

7

«Мій рідний край»

Народознавчий

2-6

Вихователь-методист

Каргальцева Т.В.

8

«Логограйлик»

Музичний

5-6

Музкерівник

 Бідюк О.Й.


БанериЛічильники


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Логін: *

Пароль: *