ЗДО №1, ДНЗ №1 ”Малятко”, Хуст
Закарпатська область, Хустський район

Методична робота

Методична робота – це спеціальний комплекс взаємопов'язаних практичних заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, їх безперервну та професійно-методичну освіту, яка зорієнтована в кінцевому результаті на підвищення рівня освіченості, розвинутості і вихованості.
     Педагогічна рада є основною формою методичної роботи з педагогічним колективом. Вона дозволяє найбільш глибоко і кваліфіковано вирішувати важливі питання підвищення ефективності процесу навчання та виховання, дає змогу залучати кожного вихователя до роботи дошкільного закладу.

     Кожна педагогічна рада працює за планом, що є складовою частиною річного плану дошкільного закладу.
Методична робота в нашому дошкільному закладі – це комплексний процес, у ході якого здійснюється практичне навчання педагогічних працівників ефективним формам і методам роботи з дітьми. Методична робота з педагогічними кадрами проводиться на високому рівні, використовуються різноманітні форми роботи з вихователями з метою підвищення їх педагогічної майстерності.

      Правило кожного педагога — з перших хвилин перебування дитини в дошкільному закладі оточити її увагою, теплом, цінувати її уподобання, прагнення.

     Зміст методичної роботи реалізується через такі форми роботи:

Колективні:
- інструктивно-методичні наради;
- педагогічні ради;
- педагогічні читання;
- теоретичні семінари;
- семінари-практикуми;
- колективні перегляди освітнього процесу. 

Групові:
- методичні об'єднання вихователів дошкільних груп;
- робота творчих груп;
- консультації

Індивідуальні:
- наставництво;
- самоосвіта;
- взаємовідвідування;
- робота над проблемними питаннями;
- атестація.

     В основі педпроцесу – особистісно-орієнтована модель. Впровадження в практику Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Українське дошкілля " створює простір для розвитку індивідуальних здібностей, інтересів дитини. Увага і повага до дитини, турбота про її розвиток. здібності, особистісні якості, нахили – найважливіше у роботі нашого дошкільного закладу.

Самоосвіта педагога​

     Розвиток особистості педагога нерозривно пов’язаний з його прагненням до самостійного поповнення своїх знань. Тому самоосвіта педагога є найважливішою індивідуальною формою методичної роботи.
     Самоосвіта – це самостійно надбані знання з урахуванням особистих інтересів і об’єктивних потреб дошкільного закладу, із різних джерел – додатково до тих, що здобуті в базових навчальних закладах. Самоосвіту можна визначити як систему і процес надбання необхідних знань, умінь і навичок шляхом самостійних занять на робочому місці, чи поза ним. Як процес оволодіння знаннями вона тісно пов’язана з самовихованням і вважається його складовою частиною.

     В процесі самовиховання у педагога розвивається вміння самостійно організовувати свою діяльність по придбанню нових знань.
     Чому педагогу необхідно постійно працювати над собою, поповнювати і розширювати свої знання? Тому, що педагогіка, як і всі науки, не стоїть на місці, а безперервно розвивається і удосконалюється. Об’єм наукових знань з кожним роком збільшується. Вчені стверджують, що знання, якими розпоряджується людство, подвоюються кожні десять років. Це зобов’язує кожного педагога незалежно від отриманої освіти займатися самоосвітою.
     Корній Чуковський писав: «Тільки ті знання міцні і цінні, які ви здобули самі, спонукані власною пристрастю. Усяке знання повинно бути відкриттям, яке ви зробили самі».
     Форми самоосвіти різноманітні- це і  робота в бібліотеках із книгами, періодичними виданнями, монографіями, каталогами, участь в роботі тренінгів, конференцій, науково-практичних семінарів, вивчення та творче застосування досягнень передового педагогічного досвіду, ведення власної картотеки з обраної проблеми.

     У процесі самоосвіти педагог має подбати про зв’язок змісту індивідуального плану з проблемою, над якою працює педагогічний колектив, удосконалення знань та умінь, необхідних для успішної педагогічної діяльності, підвищення власної педагогічної майстерності, ефективність самоосвіти залежатиме від того наскільки педагог буде послідовним у своїх стараннях. Важливим є постійне ускладнення змісту і форм роботи над собою, забезпеченні конкретних її результатів.

45

Педагогічна рада №2 не тему:"Формування природничо-екологічної компетентності дошкільника"   

             

     

   

  

Семінар-практикум  на тему: "Впровадження сучасних інноваційних технологій  в організацію  освітнього процесу ДНЗ"

Форма проведення: ділова гра "Презентація інноваційних майстерень".

Мета : виявити, конкретизувати й узагальнити знання педагогів з проблеми використання сучасних інноваційних технологій в організацію освітньо-виховного процесу ДНЗ; вправляти в умінні аналізувати проблему і доходити спільної думки; розвивати творчу активність, нестандартність мислення.

  

  

   

 


БанериЛічильники


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Логін: *

Пароль: *