ЗДО №1, ”Малятко”, Хуст
Хуст, Закарпатська область

Практичний психолог

.              

                                       

                              Мацунич Тетяна Михайлівна

                                                  практичний психолог ДНЗ №1 "Малятко"

       Практичний психолог ДНЗ закінчила    Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»    і    отримала повну  вищу освіту за спеціальністю «Практична психологія» та здобула кваліфікацію спеціаліста з практичної психології. Працює в ДНЗ з 2015 р. Педагогічний стаж – 5 років.

Основними видами роботи за якими працює практичний психолог ДНЗ: 

Психодіагностина робота – діагностування агресивності, тривожності, готовності до  шкільного навчання, емоційного стану новоприбулих дітей, виявляє нахили та здібності у дошкільників; діагностує рівень пізнавальних процесів у дітей, а також проводить діагностику з батьками та педагогами.                             

Консультаційна робота-  консультування за запитом, виступ на батьківських зборах, надання рекомендацій батькам та педагогам.                                                                           

Корекція та розвиткова робота-  систематичне проведення індивідуальних корекційно – розвиткових занять з дітьми «групи ризику»  та ООП, а також підгрупових розвиткових занять з кожною віковою групою.       

Психологічна просвіта-  проведення психологічних тренінгів, семінарів – практикумів, ділових ігор з педагогічними працівниками.                                                               

 Профілактична робота- профілактичні заходи щодо попередження насильства та жорстокого поводження з дітьми.                                                                                             

 Організаційно – методична робота

Цілі та завдання психологічної служби  ДНЗ: 

1. Формування знань у батьків та педпрацівників про психологічне здоров’я та шляхи його збереження та зміцнення.                                                                                                                     

2. Супровід та підтримка всіх учасників навчально – виховного процесу у наданні якісних освітніх послуг в умовах впровадження нових державних стандартів дошкільної освіти.                           

3.Формування психологічної культури  батьків та педагогів, виявлення умов, що ускладнюють становлення особистості дитини                                                                                                           

4. Забезпечення всебічного особистісного розвитку дітей, здійснення психолого – педагогічного супроводу дітей з особливими потребам.                                                                             

5.Надання дітям, педагогам і батькам допомоги у вирішенні особистісних проблем за допомогою психопрофілактики, діагностики та психокорекції

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .                 

 

.

Логін: *

Пароль: *